Özelleştirme Kapsamında Haksahibi Geçici İşcilerin 657 DMK 4 B maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyona atama kurası sonuçları
TC  Kimlik No:    
Güvenlik Kodu:  
Güvenlik Kodu:  
Açıklanan  sonuçar bilgi mahiyetinde olup herhangi bir amaçla kullanılamaz.  Devlet Personel Başkanlığı Kayıtları esastır.
DPB İletişim: 0312 - 408 70 00